Aishwarya & Abhishek Bachchan at TOIFA

Aish-Abhi with photographer Sunder Dipak, Shamak Dabur Dance group and some fans @TOIFA.